Chính sách bảo mật

 1. ĐẢM BẢO AN TOÀN GIAO DỊCH

Dịch vụ cầm đồ được xây dựng cơ chế bảo đảm an toàn giao dịch như sau:

 • Ngay khi Khách hàng nhấp chuột vào nút ‘‘Liên hệ’’ và “Đăng ký” hoặc bất kỳ nút đăng ký thông tin nào trên website www.cashingpro.vn hoặc trang mạng xã hội trực thuộc CASHING PRO hoặc tại bất kỳ Điểm đăng ký giao dịch trực thuộc hệ thống CASHING PRO thì thông tin đăng ký sẽ ở chế độ bảo mật. Mọi dữ liệu có liên quan đến Khách hàng và tài sản cầm cố, trong đó bao gồm tất cả các thông tin cá nhân, thông tin tài sản và chi tiết thanh toán sẽ được bảo đảm an toàn thông tin.
 • Sau khi thực hiện đăng ký, thông tin sẽ được chuyển về nội bộ của CASHING PRO. Tin nhắn hoặc cuộc gọi từ Công ty sẽ phản hồi đến Khách hàng để xác nhận thông tin đăng ký đã được tiếp nhận. Nhân viên phụ trách/ Người đại diện của CASHING PRO sẽ được phân công xử lý thông tin để trực tiếp phản hồi Khách hàng để thực hiện giao dịch.
 • Hệ thống thông tin nội bộ của CASHINGPRO được bảo mật, đảm bảo dữ liệu không bị phân phát, phát tán, hay được sử dụng để can thiệp nhằm gây thiệt hại, hoặc xâm phạm nền tảng kinh doanh của Công ty. Mọi vi phạm hoặc các hành vi tấn công, phá hoại có chủ đích sẽ bị xử lý theo các quy định của pháp luật.
 • Tất cả các Bên tham gia (Bao gồm Đối tác, Chi nhánh/ Điểm giao dịch, Cán bộ nhân viên…) với CASHING PRO trong việc cung cấp dịch vụ đến Khách hàng có trách nhiệm tuân theo các quy định về bảo mật mọi thông tin, trừ trường hợp yêu cầu cung cấp thông tin bởi cơ quan pháp luật có thẩm quyền.

 1. CÁC LOẠI DỮ LIỆU CÁ NHÂN MÀ CASHING PRO THU THẬP

Các loại dữ liệu cá nhân được thu thập bởi CASHING PRO hoặc đại diện theo Thông báo này có thể khác nhau tùy theo thẩm quyền và luật hiện hành. Các danh mục liệt kê dưới đây bao gồm nhưng không giới hạn và có thể thay đổi tùy thuộc vào sản phẩm hoặc dịch vụ, tương tác của Quý khách với CASHING PRO.

 • Dữ liệu cá nhân cơ bản:

(1) Họ, chữ đệm và tên khai sinh;

(2) Năm sinh;

(3) Nơi thường trú, nơi tạm trú, nơi ở hiện tại, quê quán, địa chỉ liên hệ;

(4) Khách hàng có tham gia Bảo hiểm Xã hội hay chưa;

(5) Số điện thoại liên hệ

(6) Mức vay mong muốn;

(7) Biết đến Công ty qua nguồn nào;

(8) Hình ảnh của cá nhân (bao gồm cả hình ảnh, thông tin có được từ các hệ thống camera an ninh);

(9) Số chứng minh nhân dân, số định danh cá nhân, số hộ chiếu, số giấy phép lái xe, số biển số xe, số mã số thuế cá nhân, số bảo hiểm xã hội, số thẻ bảo hiểm y tế;

(10) Tình trạng hôn nhân; Thông tin về mối quan hệ gia đình (cha mẹ, con cái);

(11) Thông tin về tài khoản số của cá nhân;

(12) Dữ liệu cá nhân phản ánh hoạt động, lịch sử hoạt động trên không gian mạng;

(13) Các thông tin khác gắn liền với Quý khách hoặc giúp xác định Quý Quý khách không thuộc Dữ liệu cá nhân nhạy cảm nêu dưới đây (bao gồm thông tin về tài khoản số của cá nhân; (14) Dữ liệu cá nhân phản ánh hoạt động, lịch sử hoạt động trên không gian mạng…).

 • Dữ liệu cá nhân nhạy cảm:

(1) Tình trạng sức khỏe và đời tư được ghi trong hồ sơ bệnh án, không bao gồm thông tin về nhóm máu;

(2) Thông tin liên quan đến nguồn gốc chủng tộc, nguồn gốc dân tộc;

(3) Thông tin về đặc điểm di truyền được thừa hưởng hoặc có được của cá nhân;

(4) Thông tin về thuộc tính vật lý, đặc điểm sinh học riêng của cá nhân;

(5) Thông tin về đời sống tình dục, xu hướng tình dục của cá nhân;

(6) Dữ liệu về tội phạm, hành vi phạm tội được thu thập, lưu trữ bởi các cơ quan thực thi pháp luật;

(7) Thông tin Quý khách của tổ chức tín dụng, chi nhánh CASHING PRO nước ngoài, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán, các tổ chức được phép khác, gồm: thông tin định danh Quý khách theo quy định của pháp luật, thông tin về tài khoản, thông tin về tiền gửi, thông tin về tài sản gửi, thông tin về giao dịch, thông tin về tổ chức, cá nhân là bên bảo đảm tại tổ chức tín dụng, chi nhánh CASHING PRO, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán;

(8) Dữ liệu về vị trí của cá nhân được xác định qua dịch vụ định vị;

(9) Dữ liệu cá nhân khác được pháp luật quy định là đặc thù và cần có biện pháp bảo mật cần thiết.

 • Dữ liệu liên quan đến các trang tin điện tử: dữ liệu kỹ thuật (bao gồm loại thiết bị, hệ điều hành, loại trình duyệt, cài đặt trình duyệt, địa chỉ IP, cài đặt ngôn ngữ, ngày và giờ kết nối với Trang tin điện tử, thống kê sử dụng, ngày và giờ kết nối với, dữ liệu vị trí và thông tin liên lạc kỹ thuật khác); tên tài khoản; mật khẩu; chi tiết đăng nhập bảo mật; dữ liệu sử dụng…
 • Dữ liệu tiếp thị: các mối quan tâm đối với quảng cáo; dữ liệu cookie; dữ liệu clickstream; lịch sử duyệt web; phản ứng với tiếp thị trực tiếp; và lựa chọn không tham gia tiếp thị trực tiếp…

 1. MỤC ĐÍCH XỬ LÝ DỮ LIỆU

CASHING PRO có thể xử lý dữ liệu cá nhân của Quý khách cho các mục đích sau, bao gồm nhưng không giới hạn:

 • Cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ; thực hiện các chương trình khuyến mại, ưu đãi, hỗ trợ của CASHING PRO.
 • Sử dụng, phân tích các thông tin của Quý khách hàng để phát triển, cung cấp, liên tục cải tiến nâng cao chất lượng các dịch vụ, sản phẩm, hướng tới đáp ứng tốt hơn các nhu cầu của Quý khách.
 • Gửi cho Quý khách thông tin có liên quan đến giao dịch và nhu cầu của Quý khách, tuân theo Luật hiện hành về tiếp thị trực tiếp.
 • Quảng cáo hành vi trực tuyến hoặc quảng cáo dựa trên nhu cầu, sở thích của Quý khách hàng.
 • Hiển thị nội dung của trang tin điện tử, thiết bị và bất kỳ tùy chỉnh nào Quý khách có thể chọn.
 • Quản lý nội dung, chương trình khuyến mãi, khảo sát hoặc các tính năng khác của trang tin điện tử, thiết bị; hoặc nền tảng khảo sát.
 • Gửi truyền thông về việc quản lý tài khoản của Quý khách và các tính năng của trang tin điện tử hoặc thiết bị.
 • Xác minh danh tính và đảm bảo tính bảo mật dữ liệu cá nhân của Quý khách.
 • Bảo vệ khỏi gian lận, đánh cắp danh tính và các hoạt động bất hợp pháp khác.
 • Để có cơ sở thiết lập, thực thi các quyền hợp pháp hoặc bảo vệ các khiếu nại pháp lý của CASHING PRO.
 • Tuân thủ Luật hiện hành, các tiêu chuẩn ngành có liên quan và các chính sách hiện hành khác của CASHING PRO.
 • Thông báo cho Quý khách về những thay đổi đối với sản phẩm và dịch vụ trong các trường hợp các chính sách quản lý của Nhà nước, các quy định của pháp luật hoặc thị trường có sự thay đổi, biến động bất thường hoặc theo sự thay đổi, hoặc cập nhật các Quy định/Chính sách của CASHING PRO.
 • Phục vụ mục đích phòng, chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố, tuân thủ cấm vận hoặc gửi cho cơ quan có thẩm quyền theo quy định từng thời kỳ.
 • Đoạn phim của máy quay giám sát (CCTV), trong trường hợp cụ thể, cũng có thể được sử dụng cho các mục đích sau đây:

(1) cho các mục đích đảm bảo chất lượng;

(2) cho mục đích an ninh công cộng và an toàn lao động;

(3) phát hiện và ngăn chặn việc sử dụng đáng ngờ, không phù hợp hoặc không được phép của các tiện ích, sản phẩm, dịch vụ và/hoặc cơ sở của CASHING PRO;

(4) phát hiện và ngăn chặn hành vi phạm tội;

(5) tiến hành điều tra các sự cố theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước.

 • Các mục đích khác theo thỏa thuận liên quan khi Quý khách tham gia/sử dụng dịch vụ của CASHING PRO.
 • Bất kỳ mục đích nào khác dành riêng cho hoạt động kinh doanh của CASHING PRO và Theo bất kỳ cách thức nào khác mà CASHING PRO thông báo cho Quý khách, vào thời điểm thu thập dữ liệu cá nhân của Quý khách hoặc trước khi bắt đầu xử lý liên quan hoặc theo yêu cầu khác hoặc được luật hiện hành cho phép.

 1. CÁCH THỨC THU THẬP DỮ LIỆU CÁ NHÂN VÀ PHƯƠNG PHÁP THU THẬP

CASHING PRO có thể thu thập dữ liệu cá nhân trong các trường hợp sau:

A. Trực tiếp từ Quý khách hàng

 • Từ các Trang tin điện tử của CASHING PRO: CASHING PRO có thể thu thập dữ liệu cá nhân của Quý khách khi truy cập bất kỳ trang tin điện tử nào của CASHING PRO hoặc sử dụng bất kỳ tính năng, tài nguyên nào có sẵn trên hoặc thông qua Trang tin điện tử. Khi Quý khách hàng truy cập Trang tin điện tử, CASHING PRO thu thập thông tin về thiết bị và trình duyệt của Quý khách (chẳng hạn như loại thiết bị, hệ điều hành, loại trình duyệt, cài đặt trình duyệt, địa chỉ IP, cài đặt ngôn ngữ, ngày và giờ kết nối với Trang tin điện tử và các thông tin liên lạc kỹ thuật khác), tất cả hoặc một số thông tin này có thể cấu thành dữ liệu cá nhân.
 • Từ các Dịch vụ: CASHING PRO có thể thu thập dữ liệu cá nhân của Quý khách hàng khi đăng ký sử dụng bất kỳ dịch vụ nào được cung cấp qua Trang tin điện tử hoặc đăng nhập vào Trang tin điện tử; hoặc giao dịch trực tiếp tại chi nhánh, phòng giao dịch của CASHING PRO.
 • Từ các trao đổi, liên lạc với Quý khách: CASHING PRO có thể thu thập dữ liệu cá nhân khi Quý khách liên hệ với CASHING PRO (gặp trực tiếp, qua thư, điện thoại, trực tuyến, liên lạc điện tử hoặc bất kỳ phương tiện nào khác) bao gồm cả các cuộc khảo sát Quý khách của CASHING PRO.
 • Từ các tương tác hoặc các công nghệ thu thập dữ liệu tự động: CASHING PRO có thể thu thập thông tin bao gồm địa chỉ IP, URL giới thiệu, hệ điều hành, trình duyệt tin điện tử và bất kỳ thông tin nào khác được ghi tự động từ kết nối.
 • Cookie, flash cookie, thẻ pixel, tin điện tử beacons, hoặc các công nghệ theo dõi khác.
 • Cookie, plug-in hoặc trình kết nối mạng xã hội của bên thứ ba.
 • Bất kỳ công nghệ nào có khả năng theo dõi hoạt động cá nhân trên các thiết bị hoặc trang tin điện tử.
 • Thông tin vị trí hoặc siêu dữ liệu khác được cung cấp bởi một thiết bị.
 • Các phương tiện khác: CASHING PRO có thể thu thập dữ liệu cá nhân khi Quý khách tương tác với CASHING PRO thông qua bất kỳ phương tiện nào.

B. Nhận dữ liệu cá nhân về Quý khách từ các bên thứ ba khác, bao gồm nhưng không giới hạn bởi các trường hợp sau:

 • Nếu Quý khách tương tác với nội dung hoặc quảng cáo của bên thứ ba trên Trang tin điện tử hoặc CASHING PRO có thể nhận được dữ liệu cá nhân của Quý khách từ bên thứ ba có liên quan, theo chính sách bảo mật hiện hành hợp pháp của bên thứ ba đó.
 • Để tuân thủ các nghĩa vụ của mình theo luật hiện hành, CASHING PRO có thể tiếp nhận dữ liệu cá nhân về Quý khách từ các cơ quan pháp luật và cơ quan công quyền theo quy định pháp luật.
 • CASHING PRO có thể tiếp nhận được dữ liệu cá nhân về Quý khách từ các nguồn công khai (như danh bạ điện thoại, thông tin quảng cáo/tờ rơi, các thông tin được công khai trên các trang tin điện tử…).
 • Bất cứ khi nào thu thập dữ liệu cá nhân, CASHING PRO sẽ đảm bảo rằng các bên thứ ba có liên quan đã có sự đồng ý của Quý khách đối với:

(1) việc cung cấp dữ liệu cá nhân của bên thứ ba cho CASHING PRO;

(2) việc xử lý dữ liệu cho các mục đích của CASHING PRO trong Thông báo này. Nếu Quý khách không đồng ý, vui lòng không cung cấp dữ liệu cá nhân của Quý khách cho bên thứ ba.

 1. DỊCH VỤ BÊN THỨ BA
 • Quý khách có thể thấy quảng cáo hoặc nội dung khác trên bất kỳ trang tin điện tử, hoặc thiết bị nào có thể liên kết đến các trang tin điện tử hoặc dịch vụ của các đối tác, nhà quảng cáo, nhà tài trợ hoặc các bên thứ ba khác của CASHING PRO.
 • CASHING PRO không kiểm soát nội dung hoặc các liên kết xuất hiện trên các trang tin điện tử hoặc dịch vụ của bên thứ ba và CASHING PRO không chịu trách nhiệm về các hoạt động được sử dụng bởi các trang tin điện tử hoặc dịch vụ của bên thứ ba được liên kết đến hoặc từ bất kỳ trang tin điện tử, hoặc thiết bị nào.
 • Các trang tin điện tử và dịch vụ này có thể tuân theo các chính sách bảo mật và điều khoản sử dụng của riêng của bên thứ ba.

 1. BẢO VỆ DỮ LIỆU CÁ NHÂN CỦA QUÝ KHÁCH
 • CASHING PRO cam kết xử lý dữ liệu cá nhân của Quý khách một cách an toàn, bảo mật và đảm bảo các quyền của Quý khách đối với hoạt động xử lý dữ liệu cá nhân theo Quy định của Luật hiện hành.
 • CASHING PRO áp dụng các phương pháp xử lý dữ liệu thích hợp cũng như các biện pháp bảo mật kỹ thuật và tổ chức thích hợp, để tránh việc truy cập, đọc, sử dụng, thay đổi, cung cấp, phá hủy trái phép hoặc các quá trình xử lý dữ liệu cá nhân khác. 
 • Tuy nhiên, Internet không phải là một môi trường an toàn và CASHING PRO không thể đảm bảo tuyệt đối rằng dữ liệu cá nhân của Quý khách được chia sẻ bằng Internet sẽ luôn được bảo mật. Khi Quý khách sử dụng Internet để truyền tải dữ liệu cá nhân, Quý khách chỉ nên sử dụng các hệ thống an toàn để truy cập trang tin điện tử, hoặc thiết bị. Quý khách có trách nhiệm giữ thông tin xác thực truy cập của mình cho từng trang tin điện tử, hoặc thiết bị an toàn và bí mật. Quý khách cần thông báo ngay cho CASHING PRO nếu phát hiện có hành vi lạm dụng thông tin đăng nhập và thay đổi mật khẩu truy cập ngay lập tức.

 1. CUNG CẤP DỮ LIỆU CÁ NHÂN CỦA QUÝ KHÁCH

CASHING PRO sẽ không bán, trao đổi, cho thuê (có thời hạn hoặc vô thời hạn) các dữ liệu cá nhân của Quý khách mà không có sự chấp thuận của Quý khách theo Luật hiện hành. CASHING PRO có thể chia sẻ hoặc cung cấp/sử dụng dữ liệu cá nhân của Quý khách cho các bên liên quan sau:

 • Nhân viên và đại lý của CASHING PRO phục vụ cho các mục đích được nêu trong Thông báo này.
 • Người nhận bên ngoài CASHING PRO, bao gồm cả các đối tác/nhà thầu phụ của đối tác, các công ty con/công ty liên kết của CASHING PRO và toàn bộ hoặc bất kỳ đối tác tin cậy có quan hệ hợp tác với CASHING PRO mà CASHING PRO đã có thỏa thuận về nghĩa vụ bảo mật dữ liệu Quý khách và tuân thủ quyền riêng tư đối với dữ liệu, nhằm phục vụ các mục đích được nêu trong Thông báo này.
 • Đối tác mà CASHING PRO ký thỏa thuận phân phối sản phẩm tại CASHING PRO với (CASHING PRO với tư cách là đại lý tổ chức của đối tác) nhằm mục đích cung cấp sản phẩm bảo hiểm theo nhu cầu của Quý khách.
 • Nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba để giúp CASHING PRO vận hành nghiệp vụ, vận hành trang tin điện tử, hoặc thiết bị, cung cấp cho Quý khách các sản phẩm hoặc dịch vụ Quý khách đã chọn hoặc để quản lý các hoạt động thay mặt CASHING PRO, chẳng hạn như gửi bản tin hoặc khảo sát…
 • Nếu Quý khách thanh toán qua trang tin điện tử, hoặc thanh toán trực tiếp cho CASHING PRO, thì dữ liệu cá nhân của Quý khách có thể cần được cung cấp cho bên thứ ba (ví dụ: nhà cung cấp dịch vụ thanh toán) nhằm mục đích hỗ trợ các khoản thanh toán đó;
 • Trong trường hợp đề xuất hoặc hoàn thành việc bán, sáp nhập hoặc chuyển nhượng tất cả hoặc một phần doanh nghiệp hoặc tài sản của CASHING PRO (bao gồm cả trong trường hợp tổ chức lại, giải thể, thanh lý hoặc tái cơ cấu hoặc thay đổi quyền kiểm soát), CASHING PRO có thể cung cấp dữ liệu cá nhân của Quý khách cho người bán hoặc người mua tiềm năng, hoặc đại diện của họ, với điều kiện là CASHING PRO đã thực hiện các bước hợp lý, hợp pháp trước tiên để đảm bảo an toàn và bảo mật dữ liệu cá nhân của Quý khách;
 • Các cơ quan nhà nước có thẩm quyền phù hợp với quy định của pháp luật và/hoặc khi được pháp luật cho phép.
 • Cung cấp cho bất kỳ người nào hành động nhân danh Quý khách (bên nhận thanh toán, bên thụ hưởng, người được chỉ định liên quan tới tài khoản, các ngân hàng trung gian, ngân hàng đại lý, v.v)

 1. CAM KẾT CỦA QUÝ KHÁCH
 • Trường hợp Quý khách cung cấp thông tin của bất kỳ cá nhân nào cho CASHING PRO thì Quý khách cần bảo đảm:
 • Quý khách đã được Chủ thể dữ liệu cho phép Quý khách đại diện Chủ thể dữ liệu (thông qua việc ủy quyền theo quy định của pháp luật trong từng thời kỳ);
 • Cung cấp thông tin của Chủ thể dữ liệu cho CASHING PRO;
 • Cho phép CASHING PRO được xử lý dữ liệu theo quy định tại Thông báo này;
 • Chủ thể dữ liệu đã biết rõ và đồng ý rằng: Dữ liệu cá nhân được CASHING PRO xử lý theo Thông báo này và quy định của pháp luật.
 • Chủ thể dữ liệu đã được biết về hoạt động liên quan tới xử lý dữ liệu cá nhân của mình tại CASHING PRO.
 • Dữ liệu cá nhân chỉ được xử lý đúng với mục đích đã được nêu tại Thông báo này.
 • Dữ liệu cá nhân được cập nhật, bổ sung phù hợp với mục đích xử lý.
 • Dữ liệu cá nhân đươc áp dụng các biện pháp bảo vệ, bảo mật trong quá trình xử lý, bao gồm cả việc bảo vệ trước các hành vi vi phạm quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân và phòng, ngừa sự mất mát, phá hủy hoặc thiệt hại do sự cố, sử dụng các biện pháp kỹ thuật.
 • Dữ liệu cá nhân được lưu trữ tại CASHING PRO theo đứng quy định tại Thông báo này.
 • Quý khách có trách nhiệm lưu trữ bằng chứng chứng minh sự đồng ý của Chủ thể dữ liệu đối với các nội dung nêu tại Điều này và cung cấp bằng chứng theo yêu cầu của CASHING PRO. Quý khách phải thanh toán cho CASHING PRO mọi thiệt hại về vật chất mà CASHING PRO phải gánh chịu khi Quý khách vi phạm các cam kết tại Điều này.

 1. THỜI GIAN LƯU TRỮ THÔNG TIN

Dữ liệu cá nhân của Khách hàng, thông tin tài sản, thông tin giao dịch sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ của CASHING PRO hoặc thỏa thuận giữa Khách hàng và CASHING PRO. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin sẽ được bảo mật trên máy chủ của CASHING PRO.

 1. ĐỊA CHỈ CỦA ĐƠN VỊ THU THẬP VÀ QUẢN LÝ THÔNG TIN CÁ NHÂN

Trường hợp Quý khách muốn thực hiện các quyền của mình hoặc có bất kỳ yêu cầu, phản hồi, khiếu nại nào liên quan đến Thông báo này, vui lòng liên hệ CASHING PRO theo hướng dẫn sau:

 • Gọi điện đến tổng đài: 1900 5000
 • Gửi thư điện tử cho CASHING PRO theo địa chỉ: cp.info@cashingpro.vn
 • Liên hệ trực tiếp tại các địa điểm trụ sở, chi nhánh hoạt động hoặc phòng giao dịch của CASHING PRO
 • Website: www.cashingpro.vn
 • Các địa chỉ hoặc phương thức khác do CASHING PRO cung cấp từng thời kỳ.

 1. CẬP NHẬT, SỬA ĐỔI THÔNG BÁO
 • CASHING PRO có quyền thay đổi sửa đổi, điều chỉnh, bổ sung hoặc cập nhật Thông báo này bất kỳ lúc nào.
 • Thông báo về bất kỳ sự sửa đổi nào sẽ được đăng tải trên trang điện tử của chúng tôi và/ hoặc các phương tiện liên lạc khác mà chúng tôi cho là phù hợp. CASHING PRO khuyến nghị Quý khách nên thường xuyên theo dõi Thông báo này để cập nhật các thay đổi và luôn được thông báo về cách thức CASHING PRO đang bảo vệ dữ liệu cá nhân của Quý khách.
 • Việc Quý khách tiếp tục sử dụng các trang tin điện tử, được coi là tiếp tục sử dụng dịch vụ của CASHING PRO và chấp nhận Thông báo này cùng các sửa đổi, bổ sung liên quan.